Europska unija
“Ulaganje u budućnost”

Procjena studentskih opterećenja na Drvnotehnološkom odsijeku Šumarskog fakulteta

13.11.2014.


Analiza preddiplomskog studija Drvne tehnologije i samo analiza Šumafskog fakulteta pokazale su da je preširok raspon satnice nastave za jedan ECTS bod. Povjerenstvo za reakreditaciju Šumarskog fakulteta u svom Završnom izvještaju preporučilo je da se napravi usklađivanje dodijeljenih ECTS bodova po predmetima. U sklopu provedbe IPA IV projekta predviđeno je usklađivanje dodijeljenih ECTS bodova s realnom procjenom studentskog opterećenja.
Budući da je pravilno dodjeljivanje ECTS bodova kolegijima temelj za ocjenu kvalitete samog studijskog programa, svaki nastavnik mora poznavati osnovne elemente procjene studentskog opterećenja. U tu je svrhu 03.10.2014. organizirana radionica za procjenu studentskog opterećenja, gdje je stručnjakinja za Hrvatski kvalifikacijski okvir Milena Sakoman, objasnila nastavnicima kako pravilno dodijeliti ECTS bodove.
Voditeljice radnih skupina za pisanje standarda kvalifikacija za preddiplomski i diplomski studij Drvne tehnologije Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta izradile su Upitnik za izračun ECTS bodova po kolegijima. Nastavnici su na osnovu stečenih teorijskih spoznaja dobili upitnike (svatko za svoj kolegij) koje su popunjavali nakon radionice. Obavljeno je i anketiranje studenata Drvnotehnološkog odsijeka o njihovoj procijeni nastavnog opterećenja gdje su njihovi odgovori poslužili kao bitan element procjene studijskog opterećenja.

Fotogalerija