Europska unija
“Ulaganje u budućnost”

Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi

15.09.2014.


U razdoblju od 03. travnja, 2014. do 12. rujna, 2014. održavale su se radionice “Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi” na kojima su sudjelovali nastavnici Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta. Radionice su se održavale u prostorijama Učeničkog doma “Marija Jambrišek”, Zagreb u organizaciji Foruma za slobodu odgoja.
Svrha radionice je cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje nastavnika s ciljem poboljšanja kvalitete izvođenja nastave na Drvnotehnološkom odsjeku Šumarskog fakulteta.
Održano je ukupno 8 cjelodnevnih radionica na kojima je sudjelovalo 12 nastavnika Drvnotehnološkog odsjeka.
Nastavne cjeline održane tijekom 8 cjelodnevnih radionica su sljedeće: Aktivno učenje i ERR-okvir za poučavanje; čitanje, pisanje i rasprava za poticanje kritičkog mišljenja; suradničko i iskustveno učenje; planiranje, praćenje i ocjenjivanje.
Po završetku radionice nastavnici su usvojili novi konceptualni okvir za poučavanje koji promovira kritičko mišljenje i samoregulirano učenje studenata; naučili su primjenjivati više od 80 različitih tehnika u procesu učenja i poučavanja, poticati razvoj novih vještina za otvorenu i odgovornu interakciju u predavaonici te su naučili  pripremiti nastavnu jedinicu vodeći se idejom ERR sustava u predmet koji predaju služeći se postojećim nastavnim pomagalima i raspoloživim materijalima.

Fotogalerija